سریعترین سرورهای NVMe در جهان

هاستینگ پردیس

فضا ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند ۵۰ گیگابایت
دیتابیس نامحدود
دامنه اضافه ندارد
پشتیبان گیری هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
کشور انگلستان

هاستینگ کیمیا

فضا ۱ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه اضافه ندارد
پشتیبان گیری هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
کشور انگلستان

هاستینگ دریا

فضا ۲ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه اضافه ندارد
پشتیبان گیری هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
کشور انگلستان

هاستینگ فراز

فضا ۵ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه اضافه ندارد
پشتیبان گیری هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
کشور انگلستان

هاستینگ آذرخش

فضا ۱۰ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه اضافه ۱ عدد
پشتیبان گیری هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
کشور انگلستان

هاستینگ البرز

فضا ۵۰ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه اضافه ۱ عدد
پشتیبان گیری هفتگی و ماهانه
کنترل پنل سی پنل
کشور انگلستان